Dokument

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll 2018

Stadgar

Sittuvikens stadgar

Kommentar till stadgarna

Motionsmall

Motionsmall

Fullmakt för årsmötet

Fullmakt Sittuviken

Samtyckesblankett till bryggregister

Samtyckesblankett till Sittuviken bryggregister

Besiktningsprotokoll för bron 2020

Muskån HI 2020

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2021

Skyltpolicy

Skyltpolicy

Användande av gemensam mark

Gemensam mark

Dokumment från Kommunens infomöte

Presentation och protokoll från informationsmöte med Kommunen som skedde i samband med extrastämman 2022-12-05. Dessa dokument har kommunen skickat till styrelsen för distribution till medlemmarna. Detta är inte dokument som styrelsen har varit del av att ta fram.

Presentation Ekeby – informationsmöte 5 dec 2022

Anteckningar, frågor och svar – Informationsmöte 22-12-05

Mer Information hittar ni på kommunens hemsida: Utbyggnad-av-kommunalt-vatten-till-ekeby