Information om samfälligheten

Vägar

Kängsta Ga:4 – vägarna är uppdelade i 2 sektioner.
Sektion 1 för avsnittet från gamla Nynäsvägen fram till Gränjakorset,
inklusive bron över Muskån.

Sektion 2 är resterande vägar inom området.

Vatten och Avlopp

Ekeby Ga:1 är avloppen med bäddarna M1 – M4 och omfattar ca 55 fastigheter.

Kängsta Ga:3 är Wallaxreningsverket i slutet av Situna Ängsväg, anläggningen omfattar 23 fastigheter.
Fastigheterna på Situna Ängsväg har gemensamt vatten, vilket ingår i Kängsta Ga:3

Kängsta Ga:11 är en del av Kängsta Ga:3 och omfattar 9 fastigheter.

Bryggor

Bryggorna hör till gemensamhetsanläggning Ekeby Ga:2